นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

.

ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพนักงาน

ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า

ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงาน

ประกาศการคุ้มครองส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

.

แบบแจ้งความยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Consent Form)

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีทั่วไป)

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (สําหรับผู้บกพร่องความสามารถตามกฎหมาย)

.

แบบแจ้งการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Right Request Form)

.

แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (Data Processing Agreement)

.

หากท่านมีข้อเสนอแนะ ต้องการสอบถามข้อมูล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้
• เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• อีเมล์ที่ pdpa@jwd-logistics.com
• จัดส่งทางไปรษณีย์ที่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่36 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240