จะนำเข้าส่งออก พักสินค้าไว้ที่ไหนก่อนดี ปัจจัยสำคัญในการเลือกคลังสินค้า ที่ผู้ประกอบการควรรู้!

  1. ใกล้โรงงานแหล่งผลิต เพื่อสะดวกและลดต้นทุนในการขนส่ง
  2. ใกล้ท่าเรือหลักที่ใช่ในการนำเข้าและส่งออก ซึ่งสำหรับประเทศไทย ท่าเรือหลักที่ใช้ในการนำเข้าส่งออกสินค้า คือท่าเรือแหลมฉบัง โดยคิดเป็นสัดส่วนทั้งหมด 80% ของสินค้าที่ถูกนำเข้าหรือส่งออกทั้งหมด รองลงมาคือท่าเรือคลองเตย
  3. มีพื้นที่เขตปลอดอากร เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยพื้นที่เขตปลอดอากรนั้นหมายถึงการที่สินค้าแม้จะเข้ามาในประเทศไทยแล้ว แต่ยังไม่ต้องเสียภาษี เสมือนว่ายังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย และยังสามารถมีสิทธิประโยชน์พิเศษในการค้าขายโดยไม่เสียภาษี สามารถผลิต ผสม ประกอบ เป็นสินค้าใหม่ได้ เป็นต้น
  4. มีบริการเสริมในการจัดการสต็อกสินค้า ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการสินค้าที่ต้องมีความซับซ้อน เช่น การแยกประเภทสินค้า การจัดเรียงสินค้าที่มีกำหนดว่าไม่ควรเกินกี่ชั้น การติดป้ายชื่อสินค้า เป็นต้น
  5. มีมาตรฐานในการจัดเก็บ มีการประกันภัย รวมถึงมีใบรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่เสียหายระหว่างการจัดเก็บ
  6. มีบริการรถขนส่งสินค้า เพื่อสะดวกในการไปรับและกระจายสินค้า

หากท่านเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมองหาบริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าที่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-710-4000 หรือสามารถเข้าเยี่ยมชมบริการได้ที่ บริการจัดการคลังสินค้าทั่วไปและเขตปลอดอากร