การจัดการโลจิสติกส์ มีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ?

ถ้าเป็นเรื่องการบริการ ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม ในฐานะผู้ใช้บริการ เราก็ต้องเลือกใช้บริการที่ดีที่สุด เร็วที่สุด คุ้มค่าที่สุด และตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุด ส่วนผู้ให้บริการก็ต้องพัฒนาบริการของตัวเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

‘บริการโลจิสติกส์’ หรือที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการจัดส่งสินค้า (ซึ่งจริงๆ มีความหมายครอบคลุมมากกว่านั้น) ก็เช่นเดียวกัน โดยการที่จะพัฒนาบริการให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า ‘การจัดการโลจิสติกส์’ ที่ดี ซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ การจัดการโลจิสติกส์ และความสำคัญที่มีต่อธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management) คืออะไร ?

การจัดการโลจิสติกส์ คือ กระบวนการในการวางแผน ดำเนินการและควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ สินค้าและบริการ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ จากจุด เริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งานโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค

เมื่อพูดถึงการจัดการโลจิสติกส์ จะมีอีกหนึ่งคำที่คล้ายคลึงกันจนคนจำนวนมากเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกัน แต่จริงๆ แล้ว มีความหมาย กระบวนการ และวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน คำนั้นคือ ‘การจัดการห่วงโซ่อุปทาน’ (Supply Chain Management: SCM)

การจัดการโลจิสติกส์ และ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน แตกต่างกัน แต่เกี่ยวข้องกันในเชิงกระบวนการ อย่างที่บอกไปว่า โลจิสติกส์ มีความหมายรวมถึงกระบวนการในการวางแผน ดำเนินการและควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ สินค้าและบริการ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ จากจุด เริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งานโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค ส่วน โซ่อุปทาน (Supply Chain) นั้นคือกระบวนการที่ช่วยเพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพของการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภคผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท ซึ่งรวมถึงซัปพลายเออร์ (คนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่น) ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ

พูดให้เห็นภาพชัดขึ้นก็คือ โลจิสติกส์ เป็นส่วนหนึ่งของ โซ่อุปทาน โดยเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การบริหารด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ส่วนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน จะมีเป้าหมายเป็นหลักการบริหารที่กว้างกว่า ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจากซัปพลายเออร์ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์ สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร ?

  1. สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดการโลจิสติกส์ที่ดี จะช่วยสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการด้านโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซอุปทานให้กับธุรกิจได้

  1. ลดระยะเวลาดำเนินการ

เมื่อธุรกิจมีการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี ก็จะสามารถลดระยะเวลาการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตได้ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสาร

  1. เสริมสร้างอำนาจในการแข่งขัน

การจัดการโลจิสติกส์ที่ดีจะทำให้เกิดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสริมสร้างอำนาจในการแข่งขันของธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
ในฐานะผู้ให้บริการ หากต้องการให้ธุรกิจของตัวเองเติบโตไปข้างหน้าหรือต้องการที่จะแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับธุรกิจให้ถูกจุด ต้องทำความเข้าใจความแตกต่างทั้ง 2 อย่างนี้ เพื่อที่จะสามารถกลยุทธ์ที่เหมาะสมมาใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม