โมเดลสิทธิประโยชน์ฟรีโซน

สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร1. โมเดลการนำเข้า2. โมเดลโลจิสติกส์ฮับสำหรับการส่งออก3. โมเดลโลจิสติกส์ฮับสำหรับการส่งออก (รวมการนำเข้าจากต่างประเทศ)