JWD TRANSPORT ช่วยส่งต่อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน เพื่อนพนักงานจาก JWD Transport ช่วยส่งต่อถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดร้อยเอ็ด