JWD มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา จ.น่าน

เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม พนักงาน JWD Group นำโดยคุณอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา ผอ.อาวุโสฝ่ายธุรการและจัดซื้อ เดินทางไปมอบทุน อุปกรณ์การศึกษาและรองเท้าให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนที่โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา จ.น่าน ที่ห่างไกล และน้องๆต้องเดินทางด้วยความยากลำบาก