JVK และ BENJAPORNLAND มอบเก้าอี้ และซองกฐินให้วัดจินดิตวิหาร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเจวีเคฯ และเบญจพรแลนด์ ร่วมกันมอบเก้าอี้จำนวน 100 ตัว พร้อมด้วยซองกฐินสามัคคีให้กับวัดจินดิตวิหาร เขตคลองสามวา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของวัด