JWD จัดโครงการ CSR ไออุ่นเพื่อน้อง ปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านลำอีซู จ. กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม JWD จัดโครงการไออุ่นเพื่อน้อง ปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านลำอีซู จ. กาญจนบุรี โดยคุณอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา ผอ.อาวุโสฝ่ายธุรการและจัดซื้อ และเพื่อนพนักงาน ร่วมมอบทุนการศึกษา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และชมการแสดงตลกโดยน้องๆ นักเรียนบ้านลำอีซู