กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางแสนครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม JWD ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางแสนครั้งที่ 1/2561 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง เพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สานสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในหน่วยงานต่างๆ และยังได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อสังคม นอกจากนี้ JWD ยังได้มอบถังขยะให้กับเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวดชลบุรี อีกด้วย