สตาร์อัพเดท ฉบับที่ 3 ประจำปี 2561

SPECIAL SCOOP

IT is everything งานบริหารด้าน IT เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการวางแผน ติดตามและทำให้โลจิสติกส์เป็นต่อ

สำหรับ STARS UPDATES ฉบับที่ 3 ของปี 2561 ทางฝ่ายสื่อสารองค์กรจะขอเล่าต่อถึงเรื่องราวของกลยุทธ์ทั้ง 4 ขา ที่คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD Group ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญยิ่ง อันได้แก่

ซึ่งในฉบับที่ผ่านมา เราได้อธิบายถึงกลยุทธ์ในขาที่ 1 และ 2  ไปแล้ว นั่น คือ Operation Excellent (คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) และ Human Resource Excellent  (คลิกทีนี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

โดยในฉบับนี้เราเจาะลึกในกลยุทธ์ขาที่ 3
IT is everything งานบริหารด้าน IT เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการวางแผน ติดตามและทำให้
โลจิสติกส์เป็นต่อ

ไม่ใช่เรื่องใหม่กับการนำระบบ Information Technology  เข้ามาใช้ในธุรกิจในกลุ่ม JWD ซึ่งมีการพัฒนาการให้บริการมาอย่างยาวนาน โดยที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้ต่อยอดการทำงานด้วยการสรรหาระบบ IT มาใช้ในหน่วยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นต่อ

แต่โดยความเป็นจริง การทำธุรกิจในปัจจุบัน การมีซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ทันกับการแข่งขันที่รวดเร็วและรุนแรงอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ได้

การทำธุรกิจสมัยใหม่ ต้องมีข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ต้องรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถพยากรณ์ความเป็นไปของธุรกิจได้ในอนาคต

ดังคำกล่าวว่า ผู้ใดครองข้อมูลได้มากกว่าย่อมได้เปรียบ แต่ด้วยข้อจำกัดทางศักยภาพปกติของคนเราที่ไม่อาจจดจำและทำการคำนวนข้อมูลมหาศาลได้ จึงทำให้เกิดความพยายามที่จะทำให้ซอฟท์แวร์มีศักยภาพสูงขึ้นมากกว่าคำว่าเครื่องมือ

“ HUMANOLOGY” แนวคิดนี้ คือการนำข้อมูลปริมาณมหาศาลมาเก็บบันทึกไว้ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ในศูนย์ข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ซอทฟ์แวร์สามารถนำไปทำการวิเคราะห์ และพยากรณ์ธุรกิจในอนาคตได้เทียบเท่า หรือเกือบเทียบเท่ามนุษย์ เช่น การขาย การลดของการซื้อขายตามฤดูกาล การวิเคราะห์ถึงต้นทุนที่ไม่จำเป็น หรือแม้กระทั่งความสามารถในการทำกำไรกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เพื่อทำการเพิ่มโอกาสทางการขายก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคต

ข้อมูลจากแต่ละส่วนงานจะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวกันที่เรียกว่า DATA Center เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์เชิงธุริจได้ในอนาคต โดยประโยชน์หลักๆ ที่สามารถนำมาทำให้เป็นจริงได้ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น ในอนาคตเราจะต้องสามารถมองเห็นคำสั่งซื้อของลูกค้ารายบุคคล ความชอบส่วนตัว ทัศนะคติต่อสินค้า พฤติกรรมการซื้อ ปริมาณการซื้อ และช่วงราคาที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในแต่ละรายเพื่อทำการตลาดแบบรายบุคคล เป็นต้น

จากปีนี้เป็นต้นไปถือเป็นก้าวที่ท้าทายมากในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะเมื่อมีการเข้ามาของ BIG Data หลายบริษัทเริ่มมีการตื่นตัวและหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลมากขึ้น ส่งผลให้เราต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  การนำแนวคิด HUMANOLOGY มาปรับใช้ จึงเป็นแนวคิดที่สร้างประสิทธิภาพในการบริการ  

ตลอดจนการทำงานของทุกส่วน เพิ่มความถูกต้องของข้อมูลเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน อีกทั้งสร้างโอกาสเพิ่มกำไรในเชิงการทำธุรกิจ และนี่คือก้าวที่สำคัญ เพื่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดและการทำงานร่วมกับนวัตกรรม เรามีความมุ่งหวังยกระดับประสิทธิภาพและการให้บริการงานด้าน
โลจิสติกส์ของกลุ่ม JWD ในอนาคต

 

CORPORATE EVENTS

JWD จัดงานบรรยายสรุปข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้จัดงานบรรยายสรุปข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เพื่ออัพเดทความคืบหน้าโปรเจคต่างๆ ของบริษัท และข้อมูลผลประกอบการล่าสุด รวมถึงแผนธุรกิจปี 2561
นักศึกษาปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมกิจการห้องเย็น JWD
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) ม.ธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องเย็น JWD โดย ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO และคุณทรงเกียรติ อัสสะบำรุงรัตน์ ที่ปรึกษา JWD Group เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยาย 
ห้องเย็น JWD ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ASC (Aquaculture Stewardship Council) 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ห้องเย็น JWD ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ASC (Aquaculture Stewardship Council) ของคลังสินค้า เพื่อสามารถสอบย้อนกลับถึงที่มาของอาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงได้ทุกขั้นตอน นอกจากนี้ JWD ยังเป็นห้องเย็นรายแรกและรายเดียวในมหาชัยที่ได้รับใบอนุญาต MSC License (Marine Stewardship Council) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน ด้านการทำประมงจากธรรมชาติอย่างยั่งยืน
JWD เข้ารับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร จากอธิบดี
กรมศุลกากร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และคุณจิตชัย นิมิตรปัญญา รอง CEO JWD เข้ารับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร จากคุณกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในแง่สิทธิประโยชน์ทางภาษีและด้านอื่นๆ จากเขตปลอดอากรอีกมากมาย
 

PR SPACE

บอร์ด JWD อนุมัติปันผลหุ้นรอบ 2 หลังปี 2560 ทำกำไร New High
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา JWD ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อหารือแผนธุรกิจที่วางไว้สำหรับปี 2561 รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ซึ่ง JWD มีรายได้รวมทำได้ 2,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% จากปีก่อนหน้าและสามารถทำกำไรสุทธิได้สูงที่สุด 612.1 ล้านบาท พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 อีก 0.10 บาทต่อหุ้น จากที่ปันผลไปแล้วช่วง 3 ไตรมาสแรกที่ 0.15 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปี 2560 ปันผลที่ 0.25 บาทต่อหุ้น
 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร

ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร และแรงจูงใจในการทำงาน จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลงานขององค์กร ยิ่งพนักงานมีความพึงพอใจ และความผูกพันธ์มากขึ้นเท่าไหร่ องค์กรจะมีขีดความสามารถในการสร้างรายได้และผลสำเร็จทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพราะพนักงานจะมีความสุขในการทำงาน และส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน

ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร และแรงจูงใจในการทำงานโดยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดทำการสำรวจแบบสอบถามความผูกพันธ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และนําผลสํารวจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาสร้างแรงจูงใจ และความผูกพันธ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กรต่อไป

สำหรับในการจัดทำสำรวจ ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร และแรงจูงใจในการทำงาน ปัจจัยในการสํารวจมีดังนี้

สำหรับเกณฑ์ในการวัดแบบสอบถามนั้น เราได้ใช้วิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสนับสนุนของบุคลากรในบริษัท

 
 

โดยผลจาการทำแบบสอบถามทั้งหมดในครั้งนี้ได้มีหัวข้อย่อยๆ 4 หัวข้อที่คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00  ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้วิธีการจัดทำ Focus Group เพื่อจะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันกับผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจมากขึ้น

สำหรับในปีนี้ จะมีการทำแบบสำรวจฯ อีกครั้งในเดือนกันยายน โดยจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่จะใช้วัด Engagement เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นและจะมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยจัดการส่งแบบสอมถามและรวบรวมผลฯ เพื่อให้พนักงานทุกท่านมีความไว้วางใจและสามารถตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเป็นจริง และจะมีการสื่อสารผลและร่วมกันทำแผนงานเพื่อเพิ่มพูนความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรต่อไป

*หมายเหตุ ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีพนักงานลาออกทั้งหมด จำนวน 76 คน

 

ร่วมแชร์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ JWD Group
อีเมล์ pr@jwd-logistics.com
โทร 02-710-4000 #2005 #2008