สตาร์อัพเดท ฉบับที่ 5 ประจำปี 2562

SPECIAL SCOOP

40 ปี JWD ไม่มีเรื่องยากเรื่องไหนที่เราทำไม่ได้ !

ขอเชิญรับชมคลิปวีดีโอ JWD ครบรอบ 40 ปี

14,600 วัน 3 แสนกว่าชั่วโมงของพวกเรา มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย..
ขอบคุณที่ร่วมก้าวไปด้วยกัน ทุกงาน ทุกความท้าทาย เป็นไปได้เสมอ 

CORPORATE EVENTS

JWD ได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ ระดับทอง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ศูนย์ความปลอดภัย JWD ได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ ระดับทอง (ลำดับที่ 8 จากบริษัทเข้าร่วม 133 แห่ง) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

JWD เคาะปันผลทั้งปี 0.21 บาทต่อหุ้น ในงานจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 เมษายน JWD จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ สยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.21 บาท Record Date วันที่ 8 พ.ค. 2562 และจะจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พ.ค.นี้

JWD จัดงานแถลงข่าวใหญ่ เปิดยุทธศาสตร์ครบรอบ 40 ปี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และคณะผู้บริหาร JWD จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เปิดแผนยุทธศาสตร์ครบรอบ 40 ปี ทรานสฟอร์มธุรกิจโลจิสติกส์ลุยทุกมิติ ขยายแนวรบบริการ “ฟู้ดซัพพลายเชน” บุกตลาดอาเซียนและจีน – ไต้หวัน

กลุ่มบริษัทในเครือ JWD ร่วมจัดงานสุขสันต์วันสงกรานต์

ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทในเครือ JWD จัดงานรดน้ำดำหัว ขอพรผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล

PCS และ JPAC ในกลุ่มห้องเย็น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 10 และ 12 เมษายน PCS และ JPAC ในกลุ่มห้องเย็น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดคลังห้องเย็น ออฟฟิศ และพื้นที่โดยรอบ ก่อนวันหยุดยาวในช่วงสงกรานต์

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ได้รับเชิญไปบรรยายที่ ม.ธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ได้รับเชิญจาก ม.ธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การลงทุนทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่ง กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ” ให้กับนักศึกษา ป.โท

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ร่วมงาน Thailand Investment Conference 2019

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ร่วมงาน Thailand Investment Conference 2019 จัดโดยหลักทรัพย์ภัทร และ Bank of America Merrill Lynch เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

PR SPACE

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมสนุกกับกิจกรรมครบรอบ 40 ปี

  • คุณอิสรีย์ นิลขำ จาก Customs ได้รับรางวัล Popular Vote
    รับเพิ่ม Gift Voucher ที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรมสยามแอ็ทสยาม พัทยา และเซ็ตพาวเวอร์แบงค์ Eloop E26 12000 mAh + สมุดโพสต์อิท + ถุงผ้า
  • 39 ท่าน ตามรายชื่อด้านล่าง ได้รับ พาวเวอร์แบงค์ Eloop E26 12000 mAh + สมุดโพสต์อิท + ถุงผ้า

1. คุณกมลเนตร ฟองสมุทร JTS LCB05
2. คุณเกียรติศักดิ์ ปานทอง HO
3. คุณจันทร์จรินทร์ หวังในธรรม  DITS
4. คุณจันทร์จิรา เข็มแสง LFZB
5. คุณจันทร์จิรา​ ​ทองมะหา ​JTS LCB05
6. คุณจันทร์แรม เตือนสติ LFZB
7. คุณจุติณัฎฐ์ ยุทธมานพ HO
8. คุณเฉลิมศักดิ์  ร่มแสง  JWD Express
9. คุณญานิฐา น่านคำ  LFZB
10. คุณธนวัต ยาวิชัย HO
11. คุณธัญจิรา ชัยทอง DGC
12. คุณธีระธิดา เถาชาลีย์  DITS
13. คุณนุชจรินทร์ ขาวเจริญ JTS LCB05
14. คุณปริดา ชื่นใจ ATL LCB
15. คุณพงษ์ศักดิ์ ทีระฆัง DITS
16. คุณพาชมภู ตุลยาทร HO
17. คุณเฟื่องฉัตร ดวงสวัสดิ์  DITS
18. คุณภัทรวดี รอดบุญมา JTS LCB
19. คุณมธุรา สุทธิประภา HO
20. คุณรังสิมา ศรีแผ้ว HO

* ของรางวัลจะถูกจัดส่งไปยังหน่วยงานของท่าน 

21. คุณรัสรินทร์   เรืองนิธิภัสร์ DITS
22. คุณรุ่งรัตน์ อินทรเรศ LFZB
23. คุณลำไย สังพรม HO
24. คุณวชิรวิทย์ จันทร์เพ็ญ HO
25. คุณวสันต์ สำราญรื่น DGC
26. คุณวิรัตน์ ขำเอี่ยม  LFZB
27. คุณวิไลกัญญา จันทร์ธิวัตรกุล HO
28. คุณแววตา อุทัย HO
29. คุณศจีพรรณ จงศิริรัตนพันธ์ HO
30. คุณศศิมา อินทร์ชู ATL LCB
31. คุณสมภพ สมุลไพร JTS LCB
32. คุณสว่าง มีหมู่  DGC
33. คุณสุทธินี นภานพดล JVK
34. คุณสุนิสา รุ่งฤทธิเดช HO
35. คุณสุพิชา เปาวรัตน์ HO
36. คุณสุภารัตน์ ประชุม LFZB
37. คุณสุวิมล เหมมณี DITS
38. คุณอนิตยา ไอศะนาวิน HO

ร่วมแชร์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ JWD Group
อีเมล์ pr@jwd-logistics.com
โทร 02-710-4000 #2005 #2008