สตาร์อัพเดท ฉบับที่ 4 ประจำปี 2561

SPECIAL SCOOP

การสร้างและบริหารจัดการเครือข่ายทางธุรกิจ (Network)
ทำไมจึงสำคัญ

การสร้างและการรักษาเครือข่าย กล่าวได้ว่าสำคัญมากสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ในยุคปลาเร็วกินปลาช้า โดยเฉพาะทุนยักษ์ต่างชาติที่พร้อมด้วยเงินทุนและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทำให้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเสริมและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ JWD ใช้เพื่อให้บริษัทอยู่รอด เพิ่มความได้เปรียบและทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด

“Network” สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงสูง ทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการแบบ one stop service ในการส่งมอบบริการแบบ door to door ให้ถึงมือผู้บริโภค

สำหรับ JWD เครือข่ายที่เราสร้าง หมายรวมถึง การเติบโตของบริษัทต่างๆและการขยายฐานลูกค้าของบริษัทภายในเครือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงวิธีการร่วมทุน หรือ ควบรวมกิจการกับบริษัทท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียนที่เราจะเห็นบ่อยขึ้นในระยะหลัง เนื่องจากเราจำเป็นต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งฐานลูกค้าในประเทศใหม่ๆที่เรายังไม่มีความชำนาญ หรือ การรุกเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การเป็นเจ้าของแบรนด์หรือสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาสต๊อกจากการผลิตของฝั่งลูกค้าเพียงทางเดียว

STARS UPDATES ฉบับนี้จะมาขยายภาพให้เห็นถึง network ที่เราสร้างของแต่ละกลุ่มธุรกิจกันค่ะ

เรื่องราวของกลยุทธ์ขาที่ 4 ในฉบับนี้ เป็นขาสุดท้าย ที่คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD Group ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม 
1. Operation Excellence  
2. Human Resource Excellence 
3. IT is Everything

 

CORPORATE EVENTS

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ SVP ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร JWD ตัวแทนภาคเอกชน ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมเสวนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประการธุรกิจโลจิสติกส์
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และ คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล Chief Commercial Officer จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน เปิดแผนธุรกิจปี 61 มุ่งขยายเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์ ประกาศปิดดีลฟู้ดใหญ่ในไต้หวัน
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม เวลา 09.19 น. ผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมทำพิธีลงเสาเข็มปฐมฤกษ์ สำหรับโปรเจคสร้างคลังห้องเย็นด้วยระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ ที่แรกในทำเลมหาชัย
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ศูนย์ Safety JWD เข้ารับรางวัลด้านความปลอดภัย ระดับทอง (100 คะแนนเต็ม) ในงานขับเคลื่อน Safety Thailand จัดโดย สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชลบุรี
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ SVP ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร JWD ได้รับเชิญจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ “รูปแบบการจัดการ Logistics เพื่อการส่งออก” ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล Chief Commercial Officer JWD ได้รับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ เป็นวิทยากรพิเศษหลักสูตร AEC Business Leader รุ่นที่ 3 แชร์ความรู้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการรุกธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO เข้าร่วมงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2560 และงวดปี 2560
 

PR SPACE

ส่งคำตอบ พร้อมชื่อ นามสกุล และหน่วยงานของท่าน ภายในวันที่ 30 เมษายนนี้ มาที่

ร่วมแชร์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ JWD Group
อีเมล์ pr@jwd-logistics.com
โทร 02-710-4000 #2005 #2008