สตาร์อัพเดท ฉบับที่ 12 ประจำปี 2563


CEO Talk Live 2020: COVID-19 pandemic X JWD Group
New Department: People & Culture

Stars Updates Vol 12/2020
TH | ENG

SPECIAL SCOOP

HR ปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการทำงานใหม่ เพื่อมุ่งสู่ “ประสิทธิภาพสูงสุด”

สวัสดีเพื่อนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านใน Stars Updates ฉบับเดือนธันวาคมนี้ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอถือโอกาสแนะนำชื่อฝ่ายและแผนกต่างๆ ในฝ่าย ที่จะได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการบริหารงานของฝ่ายและตอบรับกับความท้าท้ายของธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Super-Efficiency การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยทรัพยากรที่คุ้มค่าสูงสุด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ได้ปลี่ยนชื่อฝ่ายเป็น ” ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร (People & Culture) “ บุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เราควรบริหารบุคลากรด้วยหัวใจ มากกว่าการมองบุคลากรเป็นเพียงทรัพยากรของบริษัท เน้นพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม STARS  

ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร ประกอบไปด้วย 5 ส่วนงาน/แผนก ดังนี้:

สรรหาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ (Talent Acquisition) : การสรรหาบุคลากรอย่างมีกลยุทธ์และการพัฒนาเครื่องมือในการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรมการทำงานสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร แต่ยังช่วยทำให้หาพนักงานได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดและใช้งบประมาณในการสรรหาอย่างคุ้มค่าที่สุด

ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (Learning & Adoption Academy) : การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และสามารถส่งมอบผลงานให้องค์กรได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นเลิศ  ซึ่งการเรียนรู้ของพนักงานไม่ได้มีแค่การอบรมแต่ในห้องเรียน แต่ในทุกหลักสูตรต้องมีการออกแบบกระบวนการเพื่อให้พนักงานได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริงในงานและมีการวัดผลได้ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นรูปแบบ online ต่างๆ  เพิ่มมากขึ้น และการไปดูงานภายนอกองค์กรกับบริษัทชั้นนำ เน้นการเรียนรู้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงแต่สร้างผลลัพธ์ในการเรียนรู้ในระดับสูงได้ (Low cost but high impact)

พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร (Organization Effectiveness) : การพัฒนาเครื่องมือการบริหารงานบุคลากรและคิดริ่เริ่มโครงการต่างๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด จะเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งได้ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ  อาทิเช่น การริเริ่มจัดทำ Sales & Operations Crossed Functional KPIs เพื่อช่วยให้ฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการ สามารถบรรลุเป้าหมายในการทำงานอย่างร่วมมือกัน หรือการออกแบบผังโครงสร้างองค์กรใหม่ในบางหน่วยงานเพื่อให้สามารถบริหารงานได้ตามแผนกลยุทธ์โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่ม จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน

เสริมสร้างความผูกพันบุคลากร (People Engagement) : หากพนักงานมีความสุข มีความรักและความผูกพันกับองค์กร พนักงานจะสามารถส่งมอบผลงานด้วยหัวใจและออกมาอย่างมีคุณภาพ กิจกรรมที่หลากหลายต้องถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างองค์กรกับบุคลากร  และแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจดูแลพนักงานเหมือนเป็นคนในครอบครัว และทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุขกับการทำงาน

ศูนย์การให้บริการและบริหารข้อมูล (People Service Excellence) : การบริหารจัดการเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานให้จ่ายได้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงเวลา มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารข้อมูลต่างๆ ของพนักงานเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วกับพนักงาน  ในปัจจุบันบางบริษัทในเครือ JWD Group ได้มีการนำร่องใช้ระบบ HRIS โดยพนักงานสามารถขอโอที และทำเรื่องลาต่างๆ รวมทั้งสามารถเข้าไปดูข้อมูลประวัติส่วนตัวของตนเอง และค้นหาอีเมล์และเบอร์ติดต่อเพื่อนร่วมงานในบริษัท ผ่าน Application HRIS ที่มีชื่อโปรแกรมว่า MI HCM  โดยในอนาคตพนักงานจะสามารถยื่นเรื่องขอเอกสารรับรองต่างๆ จากทางบริษัทได้ผ่านระบบ online
 

 

JWD on Media

JWD เปิดตัวคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit แห่งแรกในนิคมฯ นวนคร

JWD เปิดตัวคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit แห่งแรกในนิคมฯ นวนคร ขยายบริการบนทำเลยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ โซนเหนือ เพื่อจัดเก็บเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายของ Ecolab ให้แก่ Crane Worldwide Logistics

ข่าวประชาสัมพันธ์

JWD ขยายฐานกลุ่มธุรกิจ “การลงทุน” เพิ่มรายได้ประจำจากค่าเช่าและรับบริหาร รุกพัฒนาคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit โครงการแรกในนิคมฯ นวนคร

JWD รุกขยายฐานกลุ่มธุรกิจ “การลงทุน” เข้าสู่การลงทุนพัฒนาและรับบริหารอาคารคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit ประเดิมสร้างคลังสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเพื่อจัดเก็บเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายแห่งแรกให้แก่ CRANE WORLDWIDE LOGISTICS พื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตร ในนิคมฯ นวนคร จ.ปทุมธานี ทำเลยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ โซนเหนือ พร้อมเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เตรียมรับรู้รายได้ระยะยาวจากสัญญาเช่าอาคาร 15 ปี และสัญญารับจ้างบริหารอาคาร 10 ปี วงเงินรวมกว่า 400 ล้านบาท ช่วยสร้างความมั่นคงจากรายได้ประจำ พร้อมวางแผนขยายสู่การพัฒนาคลังสินค้าห้องเย็นแบบ Built-to-Suit เพื่อต่อยอดนำสินทรัพย์ตั้งกองทรัสต์ในอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสื่อพิมพ์ข่าวหุ้น วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563


หนังสือพิมพ์ทันหุ้น วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563


หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

 

 

CORPORATE  EVENTS

กิจกรรม Site Visit เปิดอาณาจักรโลจิสติกส์ JWD  ต้อนรับนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO และทีมนักลงทุนสัมพันธ์ JWD จัดกิจกรรม Site Visit เปิดอาณาจักรโลจิสติกส์ JWD ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ต้อนรับนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน กว่า 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้า LCB-Complex ลานจอดพักรถยนต์ คลังสินค้าอันตราย และบริการยกขน-เคลื่อนย้ายตู้สินค้า ท่าเทียบเรือชายฝั่ง

คณะผู้บริหารจาก Gulf Energy Development PLC. เข้าเยี่ยมชมบริการของ JWD ที่แหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล CCO และทีมผู้บริหาร JWD Group ให้การต้อนรับ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และคณะผู้บริหารจาก Gulf Energy Development PLC. เข้าเยี่ยมชมบริการยกขน-เคลื่อนย้ายตู้สินค้า ท่าเทียบเรือชายฝั่ง บริการยนขนตู้รถไฟ คลังสินค้า LCB-Complex และลานจอดพักรถยนต์ภายใต้เครือ JWD ที่แหลมฉบัง เพื่อหารือต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ร่วมกันในอนาคต

JWD จัดประชุมวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา JWD และทุกบริษัทในเครือรวมตัวและระดมสมองเพื่อนำเสนอแผนกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับปี 2021 เพื่อยังคงรักษาอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ชู 5 กลยุทธ์หลัก ด้าน Operation Excellence, HR Excellence, IT Innovation, Network และ Asset Utilization

คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ร่วมเสวนาหัวข้อ CEO – CFO, “The Ulimate Partnership”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ร่วมเสวนาหัวข้อ CEO – CFO, “The Ulimate Partnership” ในงาน The CFO: Crisis Financial Officer จัดโดย MAI แชร์ประสบการณ์การทำงานร่วมกันของสองหัวเรือใหญ่ระหว่าง CEO และ CFO

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร CFO Refresher Course

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเชิญจาก SET ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 “เตรียมพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจ กลยุทธ์การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดหาเงินทุนและสร้างการเติบโต”

คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ SVP Group Commercial ร่วมเสวนาและเป็นผู้ดำเนินรายการ ในงาน ‘Last Mile ASEAN Conference & Expo’

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ SVP Group Commercial จาก JWD เข้าร่วมเสวนาและทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ ในงาน ‘Last Mile ASEAN Conference & Expo’ ครั้งที่ 4 ซึ่งรวมผู้ให้บริการ last mile เดลิเวอรี่ชั้นนำของประเทศ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน e-commerce ecosystem เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและการปรับตัวในยุค new normal

AutoLogic แหลมฉบัง จัดพิธีทำบุญบริษัท ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา AutoLogic แหลมฉบัง จัดพิธีทำบุญบริษัท ประจำปี 2563ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน

PR SPACE

CEO Talk Live 2020!

ขอเชิญร่วมกิจกรรม CEO Talk Online 2020 ในรูปแบบ New Normal ถ่ายทอดสดและรับชมพร้อมกันทุกไซต์งาน! ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม นี้ เวลา 15.30-17.00 น. ที่ลิงค์ meet.google.com/wdt-xkrd-cbe หรือที่ห้องประชุมแต่ละไซต์งาน พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษส่งท้ายปี

กติการการส่งคำถามถึง CEO

  • ส่งข้อความหรือคำถามถึง CEO ได้ไม่เกิน 5 คำถาม ต่อคน
  • ส่งข้อความหรือคำถาม พร้อมชื่อและหน่วยงานในสังกัด ได้ทางอีเมล์ pr@jwd-logistics.com หรือ แอดไลน์ @jwdgroup (มี @ นำหน้า) เท่านั้น
  • 10 คำถามที่ถูกเลือก จะได้รับ Gift Voucher จาก Central มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล 
  • ประกาศรางวัลในไลฟ์สด และทางฝ่ายสื่อสารองค์กรจะส่งของรางวัลไปให้พนักงานหลังจบกิจกรรม
  • หมดเขตส่งข้อความหรือคำถามถึง CEO ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 027104000 ต่อ 2008

* การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
* ของรางวัลสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ตามดุลยพินิจของกรรมการ

ร่วมแชร์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ JWD Group
อีเมล์:
pr@jwd-logistics.com
โทร: 02-710-4000 #2008