สตาร์อัพเดท ฉบับที่ 11 ประจำปี 2561

TH / ENG

CORPORATE EVENTS

JWD ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้อยู่ในรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม JWD ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้อยู่ในรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2561 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ชูนวัตกรรม ‘DG-Total’ ระบบบริหารจัดการสินค้าอันตรายแบบครบวงจร ได้รับยกย่องเป็น “ต้นแบบการจัดการสินค้าอันตรายของประเทศ” ด้วยการสร้างมาตรการรองรับความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ลดการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีได้ทันที  ลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

ซึ่ง  JWD ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG โดยต้องมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินอย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มี 698 บริษัท และมีเพียง 79 บริษัทที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งคิดเป็นเพียง 11% เท่านั้น!

JWD ได้รับเชิญจาก SET เป็นวิทยากรหลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเกียรติจาก SET เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อถ่ายทอดความรู้สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์รุ่นใหม่

JWD จัดอบรมหลักสูตรแห่งปี Supply Chin Disruption

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม คุณวิชชุ สังกรธนกิจ COO เป็นวิทยากรจัดอบรมในหัวข้อ Supply Chain Disruption ความเปลี่ยนแปลงอันท้าทายในธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้กับผู้บริหารและพนักงาน JWD กว่า 60 คน ณ โรงแรมบางกอก อินเตอร์เพลส

JWD วิทยากรบรรยายในหลักสูตร IPO Roadmap รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ได้รับเกียรติจาก SET เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร IPO Roadmap รุ่นที่ 4 เพื่อให้ความรู้และเปิดมุมมองการก้าวเข้าสู่ตลาดทุนในเชิงกลยุทธ์ สำหรับเจ้าของกิจการ

JWD ต้อนรับกรรมการผู้จัดการจาก Kuehne + Nagel เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าห้องเย็น

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม คณะผู้บริหาร JWD ให้การต้อนรับคุณ Bjoern Schoon กรรมการผู้จัดการประเทศไทย กัมพูชา และพม่า จาก Kuehne + Nagel เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าห้องเย็น มหาชัย เพื่อหาแนวทางการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต

JWD ต้อนรับตัวแทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) และ Sihanoukville Autonomous Port

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม คณะผู้บริหาร JWD ให้การต้อนรับตัวแทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) และ Sihanoukville Autonomous Port (PAS) จากกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ JWD และท่าเรือแหลมฉบัง

JPAC จัดทำบุญประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ทางบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด (JPAC) ได้จัดทำบุญประจำปี โดยมีการใส่บาตร ทำบุญ เลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลกับบริษัท และพนักงานทุกท่าน

JWD ได้รับเกียรติจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รู้และเข้าใจอุตสาหกรรมและโมเดลธุรกิจโลจิสติกส์”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ได้รับเกียรติจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รู้และเข้าใจอุตสาหกรรมและโมเดลธุรกิจโลจิสติกส์” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าฟังกว่า 200 คน

JWD ร่วมงานเปิดตัว Thang Long Logistics Center ที่ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO ร่วมแสดงความยินดีกับ Transimex Corporation ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อันดับต้นๆของประเทศเวียดนาม ในงานเปิดตัว Thang Long Logistics Center

PCS JPAC JPK จัดอบรมหลักสูตร FSSC 22000 and ISO 22000:2018

เมื่อวันที่ 3, 4 และ 9 ตุลาคม ทางกลุ่ม Cold Chain (PCS JPAC JPK) ได้จัดอบรมหลักสูตร FSSC 22000 and ISO 22000:2018 ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด โดยวิทยากรจาก bsi อาจารย์ประวิทย์ เขียวระยับ

FSSC 22000 (Food Safety System Certification) เป็นระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

PR SPACE

ร่วมแชร์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ JWD Group
อีเมล์ pr@jwd-logistics.com
โทร 02-710-4000 #2005 #2008