JWD ให้บริการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าท่าเทียบเรือชายฝั่งลำแรก

เมื่อวันที่ 27 มกราคม JWD ได้ให้บริการยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าท่าเทียบเรือชายฝั่งลำแรกที่ท่าเรือแหลมฉบัง บริการใหม่ล่าสุดจาก JWD เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางน้ำของประเทศ