JWD ร่วมสนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจน Oxygen Concentrator ให้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม JWD Group ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 โดยการสนับสนุน เครื่องผลิตออกซิเจน Oxygen Concentrator จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19