JWD ร่วมงาน Investment Conference 2020

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเชิญไปร่วมงาน Investment Conference 2020 จัดโดย หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบัน