JWD มอบน้ำดื่ม และกาแฟสำเร็จรูป ให้กับเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน คุณเพลินศิริ โปร่งตระกูล ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน BenjapornLand มอบน้ำดื่ม และกาแฟสำเร็จรูป ให้กับเจ้าหน้าที่แขวงฯ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ที่ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2