JWD ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท มธ เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าห้องเย็นระบบโรโบติกส์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน คุณจิตชัย นิมิตรปัญญา รอง CEO และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท กว่า 50 คน จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าห้องเย็นระบบโรบอติกส์ ASRS ที่มหาชัย พร้อมฟังบรรยายขั้นตอนการทำงานด้วยระบบ IT สำหรับการจัดเก็บและขนส่ง