HR จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการดาวแลกสุข

ในเดือนมกราคมนี้ ทางฝ่าย HR จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการดาวแลกสุข​ ณ​ หน่วยงาน​คลังสินค้าอันตราย, L​ Complex, ATL​ แหลมฉบัง, JTS​ KM.19​, ATL​ ​KM.19​ และ JPK