DITS บริจาคสิ่งของและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะไผ่

เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อนพนักงาน Dynamic IT Solutions ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 63 คน จากโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์