สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจ PCS เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าตรวจพื้นที่ ณ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการห้องเย็นตามกำหนดการรอบการตรวจ ทุก 3 ปี

โดยบริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด นับเป็นผู้ประกอบการห้องเย็นรายแรกที่ใช้ระบบโรโบติกส์ ที่เปิดให้บริการแบบสาธารณะแก่ลูกค้าทั่วไปและมีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตอบสนองความต้องการจัดเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร มีพื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยติดตั้งระบบจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติ หรือ Automated Storage Retrieval System (ASRS) จึงสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำและความปลอดภัยสูง รวมถึงสามารถจัดเก็บสินค้าในแนวสูงได้ถึง 14 ชั้น รวมประมาณ 15,000 พาเลต 
โดยจุดเด่นของห้องเย็นแห่งใหม่คือ การติดตั้งเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ASRS ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายสินค้าที่รับจัดเก็บเข้าสู่ห้องเย็น การจัดเรียงสินค้าในแนวสูง และการขนย้ายออกจากห้องเย็น จึงสามารถลดการใช้แรงงานลงได้ 50% และประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารได้ประมาณ 30-50% เมื่อเทียบกับคลังสินค้าห้องเย็นแบบเดิม