คลังห้องเย็นสาธารณะ JWD ที่มหาชัย ผ่านรับรองระบบมาตรฐาน FSSC 22000 เป็นที่แรก!

คลังห้องเย็นสาธารณะ JWD ที่มหาชัย ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน FSSC 22000 เป็นที่แรก! พร้อมส่งมอบความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้าปัจจุบันลูกค้าให้ความสำคัญกับการป้องกันอาหารให้มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนโดยเจตนา (Food Defense) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการปกป้องอันตรายต่อผู้บริโภคหรือบริษัทจากการปนเปื้อนการจัดทำระบบ FFSC22000 เป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหารที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ในด้านการตรวจสอบ การฟรีส การบรรจุ และการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อสร้างความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร