CEO & CCO นำทัพคณะผู้บริหาร ร่วมระดมสมอง วางแผนการเติบโตสำหรับธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจใหม่ (New S-Curve)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน คณะผู้บริหาร JWD เข้าร่วม Workshop ระดมสมองเพื่อวางแผนสร้างการเติบโตจากธุรกิจปัจจุบัน รวมทั้งแผนการเติบโตจากธุรกิจใหม่ๆ (New S-Curve)