เชิญชวนพนักงาน JWD ทุกคน ฉีดวัดซีนป้องกันไวรัส Covid-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการแพร่ระบาด

JWD Group ห่วงใยและใส่ในสุขภาพของพนักงานทุกคน ทางบริษัทจึงได้จัดหาคิวและบริการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงาน และขออัพเดทบริษัทที่ได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ครอบคลุมจำนวนพนักงานสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ 

1. Autologic LCB, Km.19, Km.22, Samrong


2. JWD Art Space


3. JWD Asia

ขอเชิญชวนพนักงาน JWD ทุกคน ฉีดวัดซีนป้องกันไวรัส Covid-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตราการแพร่ระบาดให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศ