หน่วยงาน DGC และศูนย์ความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 กันยายน หน่วยงาน DGC และศูนย์ความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2563 ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง กับ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในพื้นที่ เครือข่าย “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่าย TLC เครือข่ายสีเขียว” (ปลูกต้นไม้) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และต่อยอดเครือข่ายสิ่งแวดล้อมร่วมกันในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง