ศูนย์ความปลอดภัย และหน่วยงาน DGC ต้อนรับคณะศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมการบริหารการจัดการและความปลอดภัยคลังสินค้าอันตราย

เมื่อวัน 10 สิงหาคม ศูนย์ความปลอดภัย และหน่วยงาน DGC ให้การต้อนรับศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี (ศรชล.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการคลังสินค้าอันตรายของ JWD และมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดของบริษัท เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ฉุกเฉิน ศูนย์ความปลอดภัยสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Port Safety, DGPS) เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบการคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง ภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแหลมฉบัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบคลังสินค้า โดยที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนอย่างเคร่งครัด ภายใต้แนวคิด “ป้องกันก่อนเกิดเหตุ”