พิธีลงเสาเอกที่คลังห้องเย็น มหาชัย และคลังจัดเก็บเอกสารที่สุวินทวงศ์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม เวลา 9.09 น. ทางคณะผู้บริหาร JWD นำโดยคุณอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา และ คุณอัจฉรา นิมิตรปัญญา เข้าร่วมพิธีลงเสาเอกที่คลังห้องเย็น มหาชัย และคลังจัดเก็บเอกสารที่สุวินทวงศ์ ซึ่งเป็นคลังสินค้าระบบโรโบติกส์ (ASRS) ทั้ง 2 แห่ง พร้อมรองรับปริมาณงานที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง