พิธีทำบุญก่อสร้างคลังสินค้าใหม่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ SVP Group Commercial ร่วมพิธีทำบุญก่อสร้างคลังสินค้า ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) โดยคลังใหม่นี้ ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร