ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าระบบโรบอติกส์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม คณะผู้บริหารจากกลุ่มห้องเย็น และ JWD Express ให้การต้อนรับ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าระบบโรบอติกส์ ASRS และระบบขนส่งสินค้าแช่เย็นที่มหาชัย เพื่อศึกษาความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต