ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ให้บรรยายในหัวข้อ “CFO Perspectives ในการบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์” ที่ ม.ธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ได้รับเชิญจาก ม.ธรรมศาสตร์ ไปบรรยายในหัวข้อ “CFO Perspectives ในการบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์” แก่นักศึกษาโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี