ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ร่วมบรรยายในหลักสูตร Embryo Incubation Program

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ร่วมบรรยายในหลักสูตร Embryo Incubation Program จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และ ม.หอการค้าไทย เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญ ให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups เข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์