ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ได้รับเชิญจากหลักทรัพย์ Maybank KimEng เข้าร่วมโรดโชว์ที่สิงค์โปร์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเชิญจาก หลักทรัพย์ Maybank KimEng เข้าร่วมโรดโชว์ที่ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ