คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ร่วมเสวนาในงาน Bangkok Fin Tech Fair 2020

เมื่อวันที่ 19 กันยายน คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล CCO ร่วมแชร์มุมมองในงาน Bangkok Fin Tech Fair 2020 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์