คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ SVP Group Commercial ร่วมเสวนาและเป็นผู้ดำเนินรายการ ในงาน ‘Last Mile ASEAN Conference & Expo’

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ SVP Group Commercial จาก JWD เข้าร่วมเสวนาและทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ ในงาน ‘Last Mile ASEAN Conference & Expo’ ครั้งที่ 4 ซึ่งรวมผู้ให้บริการ last mile เดลิเวอรี่ชั้นนำของประเทศ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน e-commerce ecosystem เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและการปรับตัวในยุค new normal