คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ร่วมสัมมนาในงาน ‘ยกระดับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น สู่ยุคดิจิทัล’

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้บริหาร JWD ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ร่วมแชร์มุมมองในงาน ‘ยกระดับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น สู่ยุคดิจิทัล’ จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์