คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO ได้รับรางวัลประเภทบุคคล สาขานักธุรกิจเทคโนโลยีดีเด่น จาก Thailand’s Smart Awards

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO ได้รับรางวัลประเภทบุคคล สาขานักธุรกิจเทคโนโลยีดีเด่น จาก Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีคุณอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา กรรมการบริษัท เข้ารับรางวัลแทนจากนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม