คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO พบปะนักลงทุน ในงาน Opportunity Day Year End 2019 และงาน Analyst Meeting

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO พบปะนักลงทุน ในงาน Opportunity Day Year End 2019 และงาน Analyst Meeting พร้อมแถลงแผนดำเนินธุรกิจปี 2020 และผลประกอบการปี 2019 ซึ่ง JWD ทำกำไรทะลุ 362.8 เติบโต 62% โดดเด่นสุดในรอบ 5 ปี