คุณจิตชัย และคุณอัจฉรา นิมิตรปัญญา ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารซีเล็คเดลี่ “Sealect Daily” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วง Covid-19

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม คุณจิตชัย นิมิตรปัญญา รอง CEO และคุณอัจฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจห้องเย็น JWD Group พร้อมด้วยคุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหาร ซีเล็คเดลี่ “Sealect Daily” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยได้รับเกียรติจากคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับมอบ