คุณจิตชัย และคุณอัจฉรา นิมิตรปัญญา ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมมูลค่า 200,000 บาท

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม คุณจิตชัย นิมิตรปัญญา รอง CEO และคุณอัจฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจห้องเย็น JWD Group ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมมูลค่า 200,000 บาท โดยมีคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบ พร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เข้าช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน ตามมาตรการปิดแคมป์คนงาน สู้ภัยโควิด-19