คณะกรรมธิการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าห้องเย็นที่ PCS

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา คุณจิตชัย นิมิตปัญญา Deputy CEO และคุณอัจฉรา นิมิตปัญญา MD Cold Chain Group ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากคณะกรรมธิการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของคลังสินค้าห้องเย็นระบบโรบอติกส์ ASRS ที่ PCS มหาชัย