กรรมการบริษัทและผู้บริหาร JWD เข้าร่วม Workshop เพื่อทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางธุรกิจและแผนการเติบโต

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม คณะผู้บริหาร JWD และ กรรมการบริษัท เข้าร่วม Workshop เพื่อทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางธุรกิจและแผนการเติบโตระยะยาว รวมทั้งมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจสำหรับเครือ JWD