บริการขนส่งสินค้า มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ?

ยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่ บริการขนส่งสินค้าก็ยิ่งพัฒนาตามไปมากขึ้นเท่านั้น จนทุกวันนี้เราสามารถสั่งและส่งสินค้าทุกประเภทข้ามน้ำ ข้ามทะเล ข้ามทวีปได้อย่างไร้พรมแดน ผ่านบริการขนส่งสินค้าทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

  1. การขนส่งทางบก (Land Transportation) สามารถขนส่งได้โดยทางรถไฟและรถยนต์ โดยบริการขนส่งทางรถไฟจะเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่ระยะทางไกล สามารถกำหนดระยะเวลาการจัดส่งได้อย่างแน่นอน เพราะไม่สามารถแวะพักระหว่างทางหรือออกนอกเส้นทางได้ และมีความปลอดภัยกว่ารถยนต์ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า ส่วนบริการขนส่งสินค้าทางรถยนต์นั้น เหมาะกับการขนส่งสินค้าในระยะทางสั้น ระยะเวลาการจัดส่งอาจคลาดเคลื่อนได้ตามสภาพการจราจรบนท้องถนนและสามารถแวะพักหรือเปลี่ยนเส้นทางได้
  2. การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) เป็นบริการขนส่งสินค้าโดยอากาศยาน มีความสำคัญต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ สามารขนส่งได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่ายหรือสินค้าที่ต้องการให้ถึงปลายทางโดยเร็วที่สุด แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการขนส่งทางอื่น
  3. การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation) เป็นบริการขนส่งสินค้าโดยเรือ เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ เสียหายยาก และระยะทางไกล ใช้เวลาในการจัดส่งนานและไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกับการขนส่งทางอากาศแต่ค่าขนส่งถูกกว่า
  4. การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) เป็นบริการขนส่งสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ำประปา น้ำมัน โดยเส้นทางขนส่งอาจจะอยู่บนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำก็ได้ ข้อดีของบริการขนส่งสินค้าประเภทนี้คือ ประหยัดต้นทุนและเวลาในการขนส่ง กำหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกสูง ตรวจสอบหาจุดบกพร่องทำได้ยาก และไม่เหมาะกับประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อย

บริการขนส่งสินค้าทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว ถือว่าสะดวกสบายและครอบคลุมสินค้าแทบทุกประเภทแล้ว แต่เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เดี๋ยวนี้ผู้ให้บริการขนส่งจึงมีบริการที่เรียกว่า Door-to-Door Service ซึ่งหมายถึง บริการรับสินค้าจากหน้าบ้านของผู้ส่งเพื่อส่งมอบสินค้าไปถึงหน้าบ้านของผู้รับ เป็นบริการที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้ส่งสินค้าและผู้รับ ทั้งในเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งที่แน่นอน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

สำหรับสินค้าที่สามารถใช้บริการ Door-to-Door Service ได้นั้น เป็นไปได้ตั้งแต่สินค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งราคาค่าขนส่งจะถูกคิดตามชนิดของสินค้า โดยส่วนมากคิดเป็นปริมาตรหรือน้ำหนักและความรวดเร็วในการให้บริการ
ตัวอย่างสินค้าที่สามารถใช้บริการ Door-to-Door Service ได้ อาทิ พัสดุเอกสาร ที่ราคาขนส่งไม่แพงและไม่ต้องระวังความเสียหายมากนัก, สินค้าประเภทเวชภัณฑ์ยา ที่จะมีค่าบริการบนส่งสูง เพราะต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษในการขนส่ง เนื่องจากยาบางประเภทจะมีข้อกำหนดค่อนข้างมาก เช่น ห้ามโดนแสง ห้ามโดนความร้อน และสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย เป็นการขนส่งค่าบริการ Door-to-Door Service สูงที่สุด เพราะสินค้าต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและต้องอาศัยความชำนาญ และความรวดเร็วในการขนส่งเพื่อรักษาความสดของสินค้า

ไม่ว่าจะเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าประเภทไหน หากต้องการความสะดวกสบายแบบไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถเลือกใช้ผู้ใช้บริการที่มีบริการ Door-to-Door Service ได้ เท่านี้การส่งของก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากของคุณอีกต่อไป