ทำความรู้จักระบบโลจิสติกส์ และความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ

ทุกวันนี้คำว่า “โลจิสติกส์” คงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับคนทั่วไป เพราะคำนี้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งทางตรง เช่น การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การส่งพัสดุ ฯลฯ และทางอ้อม เช่น สินค้าต่างๆ ที่เราบริโภค อุปโภค ล้วนเป็นปลายทางของระบบโลจิสติกส์ทั้งนั้น และทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าคำคำนี้ เกี่ยวข้องกับการขนส่งไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง แต่ถ้าจะให้เข้าใจจริงๆ ความหมายของระบบโลจิสติกส์ มีความครอบคลุมมากกว่านั้น

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้นิยามคำว่า “โลจิสติกส์” ไว้ว่า กระบวนการวางแผน ดำเนินการ และควบคุม การเคลื่อนไหลทั้งไปและกลับและการจัดเก็บ วัสดุ สินค้าสำเร็จรูป ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดผลิตไปจนถึงจุดที่มีการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความถูกต้องและเหมาะสมตามจังหวะเวลา คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน และสถานที่ที่กำหนด
จากนิยามดังกล่าว จึงอาจแบ่งกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ออกเป็นทั้งหมด 9 กิจกรรม ดังนี้

 1. การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน
 2. การวางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
 3. การจัดซื้อจัดหา
 4. การบริหารสินค้าคงคลัง
 5. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ
 6. การจัดการวัสดุ และบรรจุภัณฑ์
 7. การขนส่ง
 8. การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและการจัดการคลังสินค้า
 9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ

การแข่งขันในธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์
ชัดเจนแล้วว่า ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและไปได้ไกลนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพึ่งพาระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้บนโลกออนไลน์ รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ต้องออกไปขนของเอง เพราะแค่กดสั่งเจ้าของแบรนด์หรือร้านค้าส่วนมากก็พร้อมจัดส่งสินค้ามาให้ถึงบ้าน ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก

บทบาทที่มีความสำคัญดังกล่าว ทำให้ช่วงหลังๆ มีบริษัท logistics หลายแห่งเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดนี้ โดยมีทั้งบริษัท logistics ที่ก่อตั้งใหม่และบริษัท logistics ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะชูความโดดเด่นของบริการโลจิสติกส์ของตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างกันไป อาทิ

 • ระยะเวลาในการจัดส่ง แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากรอของนานๆ เพราะฉะนั้น ถ้าบริษัทโลจิสติกส์เจ้าไหนสามารถตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็วในการจัดส่งได้ดี ก็เป็นตัวเลือกที่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการ
 • ความครอบคลุมพื้นที่ บริการโลจิสติกส์ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ครอบคลุมกว่าก็ย่อมมีโอกาสเข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากกว่าเช่นกัน
 • เทคโนโลยี สินค้าบางประเภทจำเป็นต้องได้รับการจัดส่งในรูปแบบพิเศษเพื่อรักษาสภาพให้สมบูรณ์ที่สุด บริษัทโลจิสติกส์บางแห่งจึงนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาเป็นจุดขายเพื่อสร้างความได้เปรียบคู่แข่ง
 • ค่าบริการ บริการจัดส่งที่เร็วที่สุด ครอบคลุมที่สุด ปลอดภัยที่สุด ในราคาที่ดีเหมาะสมที่สุด คือสิ่งที่ผู้ใช้บริการทุกคนคาดหวังอยู่แล้ว บริษัทโลจิสติกส์จึงต้องบริหารจัดการทุกอย่างให้ลงตัวที่สุดเพื่อมอบบริการที่น่าประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

นอกจากนี้ บริษัท logistics ที่มีบริการขนส่งข้ามแดนก็ยิ่งสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้หลากหลายมากขึ้นด้วย และถ้าใครกำลังมองหาบริษัท logistics ที่สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้อย่างดี JWD คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเรามีบริการขนส่งข้ามแดนที่ครอบคลุมในภูมิภาคอาเซียนและจีนตอนใต้ รวมถึงมีบริการอื่นๆรองรับ เช่น มีรถขนส่งให้บริการทุกประเภท เช่น รถขนส่งสินค้าทั่วไป รถควบคุมอุณหภูมิ รถขนรถยนต์ มีคลังสินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งในแต่ละประเทศ สามารถกระจายสินค้าต่อถึงมือผู้รับปลายทางสุดท้ายได้อย่างไร้รอยต่อ และมีบริการดำเนินพิธีทางศุลกากรสำหรับสินค้าผ่านแดน และให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษีนำเข้า-ส่งออก การยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น