ศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ JWD

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายเดียวที่ได้รับสัมปทานระยะเวลา 30 ปี จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้บริการรับฝาก บริหารและขนส่งสินค้าอันตรายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ภายใต้อารักขาของศุลกากร ได้ขยายการให้บริการพื้นที่ใหม่ ด้วยการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ JWD Chemicals Supply Chain ในเขตท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กระจายสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

ด้วยบริการที่ครบวงจรนอกเหนือจากการจัดเก็บสินค้าแล้ว ยังสามารถให้บริการเสริมอื่นๆ ได้เหมือนกับคลังสินค้าทั่วไปที่อยู่ภายนอกอารักขาของศุลกากรท่าเรือ เช่น การแบ่งบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ และการคัดแยกประเภทสินค้า เป็นต้น โดยทีมที่ชำนาญการของ JWD ดูแลสินค้าอันตรายอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน ให้คุณวางใจได้ว่าสินค้าของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ความแตกต่างระหว่าง DG Terminal กับ JCS

พื้นที่จัดเก็บสินค้าเคมีภัณฑ์

 • ขนาด 500 ตารางเมตร (20 x 25 เมตร) จำนวน 6 ห้อง
 • ขนาด 700 ตารางเมตร (20 x 35 เมตร) จำนวน 2 ห้อง
 • ขนาด 3,500 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้อง สำหรับจัดเก็บเคมีภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อย

โครงสร้างอาคาร

 • พื้นเคลือบอีพ็อกซี (สำหรับจัดเก็บสารเคมีกัดกร่อน)
 • ผนังกันไฟ
 • ประตูเลื่อนกันไฟ
 • ประตูหนีไฟ
 • บ่อพักน้ำเสีย
 • ระบบโฟมดับเพลิง
 • เครื่องตรวจจับควัน
 • เครื่องตรวจจับเปลวไฟ (ติดตั้งบริเวณมุมห้อง)
 • ระบบและสัญญาณเตือนไฟไหม้
 • พัดลมระบายอากาศ

ระบบป้องกันภัย

 • กำแพงกันไฟ ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,000 °C ระยะเวลาการทนไฟมากกว่า 120 นาที โดยยื่นออกมาจากด้านข้างและด้านบนไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม.
 • พื้นคอนกรีต รับน้ำหนักได้ 3 ตัน/ตรม. เคลือบ อีพ็อกซี่ สำหรับห้องที่จัดเก็บสารกัดกร่อน
 • ประตูกันไฟเชื่อมโยงกับระบบตรวจจับ (Detector)
 • ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เพื่อใช้เป็นระบบระบายอากาศ
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเก็บสินค้าเป็นอุปกรณ์ชนิดกันระเบิด (Non Explosion Proof)
 • ระบบตรวจจับควัน แก๊ซ และเปลวไฟ
 • ระบบน้ำและโฟมดับเพลิง มีปริมาณน้ำสำรอง 150 ลบม.
 • บ่อพักน้ำเสียสำหรับจัดเก็บเคมีภัณฑ์ที่รั่วไหล ขนาด 1 ลบม. ในแต่ละห้อง
 • บ่อกักเก็บน้ำที่ผ่านการดับเพลิง ขนาด 150 ลบม. และ 210 ลบม. สำหรับห้องขนาด 500 ตรม. และ 700 ตรม.

ประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ที่จัดเก็บ

 • ประเภท 2A: ก๊าซอัด, ก๊าซเหลว, ก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน (บีบอัดเหลวและก๊าซที่ละลายน้ำ)
 • ประเภท 2B: ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) (แรงดันภาชนะบรรจุก๊าซขนาดเล็กสามารถสเปรย์ / ภาชนะบรรจุสเปรย์)
 • ประเภท 3A: ของเหลวไวไฟ (ของเหลวไวไฟ) ที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส
 • ประเภท 3B: ของเหลวไวไฟ (ของเหลวไวไฟ) ที่มีจุดวาบไฟระหว่าง 60-93 องศาเซลเซียส
 • ประเภท 4.1A: ของแข็งไวไฟ (ของแข็งไวไฟ) ที่มีคุณสมบัติการระเบิดที่ถูกทำให้เฉยด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์
 • ประเภท 4.1B: ของแข็งไวไฟ (ของแข็งไวไฟ) ที่ไม่มีคุณสมบัติการระเบิด สามารถลุกไหม้ง่ายเนื่องจากเสียดสีกัน
 • ประเภท 4.2: สารที่มีความเสี่ยงลุกไหม้เองได้ (สารระวางธรรมชาติไหม้)
 • ประเภท 4.3: สารให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ (สารที่สัมผัสกับน้ำปล่อยก๊าซไวไฟ)
 • ประเภท 5.1a, 5.1B, 5.1C: สารออกซิไดซ์ (ออกซิไดซ์สาร)
 • ประเภท 5.2 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (ออแกนิค เปอร์ออกไซด์)
 • ประเภท 6.1A: สารติดไฟที่มีคุณสมบัติเป็นพิษ (สารพิษติดไฟ)
 • ประเภท 6.1b: สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติเป็นพิษ (ไม่ติดไฟสารพิษ)
 • ประเภท 8A: สารติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดกร่อน (สารกัดกร่อนติดไฟ)
 • ประเภท 8B: สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติการกัดกร่อน (สารกัดกร่อนไม่ติดไฟ)
 • ประเภท 10: ของเหลวติดไฟ (ของเหลวติดไฟ) ของเหลวติดไฟที่ไม่จัดอยู่ในประเภท 3A, 3B หรือ
 • ประเภท 11: ของแข็งติดไฟ (ของแข็งติดไฟ) ของแข็งติดไฟที่ไม่จัดอยู่ในประเภทของแข็งไวไฟ 4.1B
 • ประเภท 12: ของเหลวไม่ติดไฟ (ของเหลวไม่ติดไฟ)
 • ประเภท 13: ของแข็งไม่ติดไฟ (ของแข็งไม่ติดไฟ)

บุคลากร

 • ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านสินค้าอันตรายและการจัดการคลังสินค้า มากกว่า 15 ปี
 • นักเคมีที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ ตามข้อกำหนดของกรมโรงงานและรหัส IMDG รวมทั้งการให้ข้อมูล SDS กรณีฉุกเฉิน
 • บุคลากรเฉพาะและทีมงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ได้รับการฝึกฝนในการกู้ภัยและเก็บกู้สารเคมี

เครือข่ายการระงับเหตุ ทีมงานมีเครือข่ายในการระงับเหตุการณ์ที่อาจลุกลามร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาลนครแหลมฉบัง, หน่วยงานดับเพลิง, โรงพยาบาล, มูลนิธิและกู้ภัยต่างๆ รวมทั้งบริษัทในบริเวณใกล้เคียงเช่น ปตท. , เอสโซ่, ยูนิไทยอู่ต่อเรือ ในการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ