ขั้นตอนง่ายๆ ในการขนส่งสินค้าข้ามแดนไทย-กัมพูชา สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าส่งออก

ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าข้ามแดน หรือการนำเข้าส่งออกสินค้ากับประเทศกัมพูชา สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น จากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สะดวกพร้อม โดยเฉพาะสินค้าของไทยหลายรายการก็ได้รับความนิยมมากจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศนี้ ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการนั้น ก็มีขั้นตอนและสิ่งต้องคำนึง พร้อมกับวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลของประเทศที่ต้องการทำธุรกิจ เช่น สินค้าที่มีความต้องการ สภาวะการแข่งขัน กฎหมาย กฏระเบียบต่างๆ ในการทำการค้า ศาสนา วัฒนธรรม หรือเรื่องอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสินค้า
 2. ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า จะมีเอกสารต่างๆที่ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเพื่อดำเนินการทางด้านศุกลกากร โดยขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการจะดำเนินการด้วยตนเอง หรือว่าจ้างบริษัทตัวแทนออกของ หรือ Customs Broker ให้ดำเนินการแทนก็ได้ เอกสารที่ผู้ส่งออก ควรจัดเตรียมในการผ่านพิธีการศุลกากร
  1. บัญชีราคาสินค้า (Invoice), รายการบรรจุสินค้า (Packing list)
  2. ใบอนุญาตส่งออก หรือเอกสารอื่นๆ สำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (Export license)
  3. แบบฟอร์ม C/O (FTA form ( Form-D,Form-E))
  4. ใบขนสินค้าขาออก (Export declaration)
  5. เอกสารอื่นๆ
 3. การเลือกบริษัทขนส่งสินค้าข้ามแดนที่ต้องคำนึงถึงมาตรฐานต่างๆ ในการให้บริการ เช่น
  1. มีพื้นที่พักสินค้าก่อนนำเข้า หรือส่งออก
  2. มีบริการเคลียภาษีศุลกากรเพื่อลดขึ้นตอนที่ยุ่งยาก
  3. มีระยะเวลาการดำเนินงานที่แน่นอน
  4. มีการรับประกันตัวสินค้าพื้นฐานอย่างเหมาะสม
  5. ต้นทุนการขนส่งและดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามข้อตกลงอย่างชัดเจน
  6. สามารถติดตามสถานะสินค้าได้ตลอดเส้นทาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่สูญหาย เป็นต้น

หากท่านเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมองหาบริการขนส่งข้ามแดนไทย-กัมพูชาแบบมืออาชีพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-710-4070 #4011 หรือสามารถเข้าเยี่ยมชมบริการได้ที่ บริการขนส่งข้ามแดน ไทย-กัมพูชา