เก็บเอกสารสำคัญให้ปลอดภัย กับ DATASAFE

บริการจัดเก็บเอกสารคืออะไร?

การบริการที่ช่วยจัดเก็บเอกสารให้อย่างเป็นระบบ ในพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อความเรียบร้อย ปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วในการเรียกดูเอกสาร ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องมีการจัดเก็บเอกสารเป็นเวลานานเช่น เอกสารต่างๆ ของโรงพยาบาล ฟิล์มเอ็กซเรย์ ผลการตรวจวินิจฉัย เอกสารด้านบัญชี-การเงิน ข้อมูลลูกค้า เอกสารทางนิติกรรมต่างๆ  เป็นต้น

โดยการให้บริการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่ดีควรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. คลังเก็บเอกสารได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อสำหรับการจัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะ เพื่อรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการให้ปลอดภัยทางสภาพแวดล้อมต่างๆ และเพื่อจัดเรียงให้เป็นระบบง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ
2. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รั้วคลังเอกสารป้องกันผู้บุกรุกด้วยระบบ Electric fence system ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบการเข้าออกคลังเอกสารด้วย Finger scan system เพื่อรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการให้ปลอดภัย
3. ติดตั้งระบบสัญญาณตรวจจับเตือนอัคคีภัย Heat & Smoke Detector ด้วยแสงอินฟาเรด เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย และสามารถป้องกันได้ทันท่วงที
4. มีระบบป้องกันปลวกและแมลงต่างๆ ด้วยการอบและรมควันยา
5. ตัวคลังเอกสารควรยกสูงจากระดับพื้น เพื่อป้องกันความเสียหายของเอกสารที่อาจเกิดจากน้ำท่วม
6.  มีระบบ GPS tracking system ที่สามารถติดตามเอกสารได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

Datasafe ผู้ให้บริการคลังจัดเก็บเอกสารและข้อมูลครบวงจร มาตรฐานระดับสากล และยังเป็นคลังเก็บเอกสารแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีจัดเก็บอัตโนมัติ (ASRS) จนเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำหลายแห่ง บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ JWD Group  เปิดบริการมาแล้วกว่า 31 ปี ปัจจุบันให้บริการ 3 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ สุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา, แหลมฉบัง จ.ชลบุรี และ จ. เชียงใหม่ และ ให้บริการ 1 แห่งในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา

การบริการจัดเก็บเอกสารของ Datasafe มีอะไรบ้าง

1. บริการจัดเก็บเอกสาร (Document Storage Service)
2. บริการจัดเก็บสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Electronics Media Storage Service)
3. บริการสแกนเอกสาร (Document Scanning Service)
4. บริการบรรจุเอกสารและจัดทำทะเบียน (Packing & Filling Service)
5. บริการค้นหาและนำส่ง (Retrieve & Delivery Service)
6. บริการทำลายเอกสาร (Document Destruction Service)
7. บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร (E-Document Management Software)
8. บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (On Cloud Service)