ระบบ Logistics กับธุรกิจอาหาร 3 สิ่งที่ขาดกันไม่ได้

ในยุค New Normal ที่เริ่มจะเป็นเรื่อง Normal สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการ Work from home การสอนลูกเรียนออนไลน์ การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ การสั่งของออนไลน์ และโดยเฉพาะบริการสั่งอาหาร Food Delivery ซึ่งในยุค Covid นี้ กลายเป็นเรื่องที่สั่งกันแทบทุกวัน วันละหลายๆ มื้อ นั่นคือส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ที่มีส่วนช่วยในการซัพพอร์ทธุรกิจอาหาร จากร้านอาหารมาสู่ผู้บริโภค

แต่นอกจาก Food Delivery แล้ว ระบบโลจิสติกส์ยังมีส่วนช่วยเติมเต็มให้ธุรกิจอาหารดำเนินธุรกิจได้อยางราบรื่น ตั้งแต่ต้นทาง ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็คือ จากเกษตรกรที่ทำฟาร์มที่เป็นผู้ผลิต จนไปถึงมือผู้บริโภคสามารถ

ระบบโลจิสติกส์ มีส่วนช่วยธุรกิจอาหารอย่างไร

  1. 1.ช่วยในการจัดเก็บสินค้าให้สดใหม่ – ในกระบวนการโลจิสติกส์ คลังสินค้าเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเปรียบเสมือนที่พักสินค้า เพื่อส่งต่อออกไปยังที่หมายต่างๆ โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ตั้งแต่ผลผลิตทางการเกษตร เนื้อสัตว์แปรรูป หรืออาหารแช่แข็งพร้อมทาน สินค้าเหล่านี้ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ เพราะเน่าเสียได้ง่าย คลังสินค้าห้องเย็นจึงเป็นระบบโลจิสติกส์ที่จะช่วยคงคุณภาพสินค้าที่เก็บให้คงความสดใหม่อยู่เสมอ
  1. 2.ช่วยในการขนส่งวัตถุดิบให้คงคุณภาพ – เชื่อว่าการขนส่งคงเป็นหนึ่งในระบบโลจิสติกส์ที่ทุกคนคุ้นเคย แต่การขนส่งวัตถุดิบอาหารสดนั้นต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากการขนส่งวัตถุดิบอาหาร ต้องใช้เวลานานในการขนส่งมากกว่าการสั่งอาหารเดลิเวอรี่มาทานแบบปกติ เพราะวัตถุดิบอาหารนั้น ส่วนมากต้องมีการขนส่งไปทั่วประเทศ ซึ่งอาจใช้เวลาในการเดินทางยาวนานจากชั่วโมงเดียวจนถึงนานหลายชั่วโมง ดังนั้นระบบรถขนส่งด้วยรถที่ควบคุมอุณหภูมิ มีส่วนสำคัญในการส่งมอบวัตุดิบที่สดเหมือนมาจากฟาร์มไปสู่ร้านอาหาร
  1. 3.ฟู้ดเดลิเวอรี่ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและอำนวยความสะดวกแก่ร้านอาหาร – สำหรับข้อนี้คงเป็นเรื่อง New Normal ที่ทุกคนคุ้นเคย ระบบโลจิสติกส์ปลายน้ำที่ช่วยเติมเต็มธุรกิจอาหารให้ไปถึงมือผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้บริการอยู่หลายรายมีทั้งการขนส่งด้วยรถขนส่งธรรมดาและรถขนส่งที่ควบคุมอุณหภูมิ หรือ กล่องควบคุมอุณหภมูิ สำหรับส่งอาหารทะเล ผลไม้สด หรือเบเกอรี่ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือใช้ในกรณีที่ต้องส่งไปต่างจังหวัด 

หากท่านเป็นผู้ประกอบการที่มองหาผู้ให้บริการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจอาหาร JWD Group เราพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา รวมถึงสามารถออกแบบโซลูชั่นได้ตามแต่ละความต้องการของลูกค้า

สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมได้ที่ https://jwd-group.com/th/food/ หรือ โทร 02-710-4000