================================================== -->
สมุทรสาคร
Posted 6 เดือน ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาคร

ความรับผิดชอบ :
• ประสานงานกับทางลูกค้าเรื่องการฝาก เบิกสินค้า และสต๊อกที่จัดเก็บภายในบริษัท
• ประสานงานเรื่องเอกสารฝาก เบิกสินค้า กับหน่วยงานคลังสินค้า
• ตรวจสอบข้อมูล และจัดเก็บเอกสารฝาก เบิกของลูกค้า

คุณสมบัติ :
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
• การศึกษา ระดับปวช ระดับปวส หรือระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความตั้งใจ ไฝ่เรียนรู้ และรักงานบริการ
• สามารถเข้ากะ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
• สถานที่ปฏิบัติการ ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครได้ทาง
โทร 034 117 899, 081 354 0766, 091 887 0918
อีเมล์ hr@pcs-plp.com

Apply Online

Apply for the position of *