================================================== -->
สมุทรสาคร
Posted 6 เดือน ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาคร

ความรับผิดชอบ :
• ตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้องของสินค้าที่รับฝาก และเบิกจากคลังสินค้า
• ควบคุม และดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณสมบัติ :
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
• การศึกษา จำกัดวุฒิ
• สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ แบบนั่ง หรือยืนได้
• มีความตั้งใจ
• สามารถเข้ากะ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
• สถานที่ปฏิบัติการ ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครได้ทาง
โทร 034 117 899, 081 354 0766, 091 887 0918
อีเมล์ hr@pcs-plp.com

Apply Online

Apply for the position of *